STØTTE OG ORDNINGER

I 2020 modtog “Kærlig hilsen Etty” støtte fra Slots- og kulturstyrelsens ”Pulje til kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter til sårbare, udsatte og ældre under corona-krisen”, til at spille på plejehjem på Fyn.

“Kærlig hilsen Etty” er desuden støttet af:

Billedresultat for wilhelm hansen fonden

og er refusionsgodkendt af:

Billedresultat for kulturministeriet logo